Giỏ hàng

Chính sách khách hàng thân thiết

  • Toàn bộ sản phẩm đều được niêm yết giá
  • Bán hàng theo giá niêm yết và các chương trình khuyến mại hiện tại của cửa hàng
  • Thẻ thành viên: Khách hàng mua hàng được tạo thẻ miễn phí

+ Tích từ 1-<4tr: chiết khấu 5%

+ Tích từ 4-<8tr: chiết khấu 8%

+ Tích từ >8tr: chiết khấu 10%

  • Điều kiện sử dụng giảm giá theo thẻ thành viên:

+ Áp dụng đối với các sản phẩm nguyên giá, hoặc giá sale thấp hơn mức chiết khấu thẻ thành viên

+ Không áp dung song song thẻ thành viên và các chương trình khuyến mại tại CH. Chỉ áp dụng mức cao nhất.